Voor verdere informatie over onderstaande verenigingen en andere verenigingen verwijzen wij u naar www.pieterzijl.net

Verenigingen:

-Activiteitencommissie
      Contactpersoon: Kevin Lania
      E-mail: ac@pieterzijl.net

- Kinderspelweekcommissie:
      Contactpersoon: Liesbeth van Haarlem
      E-mail: liesbethvanhaarlem@hotmail.com

- Klaverjasclub Klaverjan
       Contactpersoon: Berend Vos
       Tel: 0594-688244

- Kolonisten

      Contactpersoon: activiteitencommissie
      E-mail: ac@pieterzijl.net

- Oranjevereniging
       Contactpersonen: Doede v/d Berg
                                        Peter Stuut
       E-mail: doede78@hotmail.com

- Toneelvereniging
       Contactpersoon: Marjan Veenstra
       Tel: 06-40143384

- Vijftig plus
      Contactpersoon: Jantine Vervat
      Tel: 0594-688602
      E-mail: jantinevervat@home.nl

- Zangvereniging
      Contactpersoon: Lammy Kingma
      Tel: 06-15349589
      E-mail: lkingma-stuut@kpnmail.nl

- 4 mei commissie
       Contactpersonen: 
       Peter Stuut  Tel: 06-42256582 
       Eddy Kingma  Tel:  06-27598433